آرشیو برچسب : ماندگاری تزریق چربی

تزریق چربی تزریق چربی یکی از روش های غیر تهاجمی جوان سازی پوست می باشد که به منظور حذف و برطرف کردن چروک های سطحی و عمیق پوست و همچنین افزایش حجم صورت و سایر نقاط بدن انجام خواهد شد. چربی نوعی حجم دهنده طبیعی یا فیلر می باشد که امروزه در علم زیبایی کاربرد […]